top of page

KOTIHOITAJAKSI GALGOLLE?

 

Mitä kotihoito tarkoittaa

Kotihoitajana toimiminen on “väliaikaiskotina” toimimista galgolle joka on

Suomessa etsimässä loppuelämän kotia. Kotihoito ei eroa oman koiran

hoidosta muulla tavoin kuin siinä että koira ei jää pysyvästi

kotihoitopaikkaansa (joskin tämä on myös mahdollista

ja melko yleistä sillä galgoihin rakastuu perheenjäsenenä).

Galgoja tuodaan kotihoitoon useasta syystä. Tärkein syy on saada kipeästi

tarvittua tilaa tarhoille Espanjassa. Jokainen kotihoitoon otettu galgo

vapauttaa paikan toiselle galgolle joka ilman tätä paikkaa on vaarassa joutua

lopetetuksi. Kotihoitoon ottaminen voi olla tarpeen tietyn galgon kohdalla

mikäli se ei syystä tai toisesta tule toimeen tarhalla esim sairauden

tai aran luonteen vuoksi. Joskus kotihoitoa tarvitaan myös Suomessa

uutta kotia etsivälle galgolle mikäli vanhassa perheessä ei koiraa voida pitää. 

Kotihoitoon tulevat galgot valitaan yhdessä espanjalaisen yhteistyötarhan kanssa 

ensisijaisesti tarhoilla olevan tilanteen mukaisesti. Kotihoitaja voi antaa suuntaviivat

millaista hoidokkia haetaan mutta pääsääntöisesti tiettyä koiraa ei voi kotihoitoon taata

tulevaksi.

 

Kotihoidon kesto

Kotihoidon kesto vaihtelee paljon. Hoitoa voidaan tarvita vain muutamaksi päiväksi esim koiran vaihtaessa kotia tai tullessa maahan mutta voi olla myös viikkoja tai kuukausia koiran etsiessä kotia pitkäänkin.

Mitä kotihoitajalta edellytetään

Kotihoitajan merkitys rescue-galgon elämässä on suuri. Kotihoitaja on usein galgon ensimmäinen “oma” ihminen sillä valtaosa galgoista on elänyt Espanjassa vailla päivittäistä ihmiskontaktia. Kotihoitaja on se henkilö joka opettaa galgolle ensiaskeleet kotikoiran elämässä. Kotihoitajan on pystyttävä hoitamaan koiraa kuin omaansa. Kotihoitajan elämän tulee olla vakiintunutta ja koko perheen tulee olla sitoutunut kotihoitoon.

Kotihoitajan tärkein ominaisuus on kärsivällisyys. Suurin osa galgoista ei ole koskaan elänyt asunnossa joten äänet ja normaalit kodin tapahtumat voivat herättää voimakastakin pelkokäyttäytymistä. Galgo ei välttämättä ole sisäsiisti kotihoitoon tullessaan (vaikkakin monet ovat) ja vaatii opetusta pennun lailla. Galgon joutuu totuttamaan usein hitaastikin normaaleihin arkipäivän asioihin.

Muita edellytyksiä ovat täysi-ikäisyys, kokemus koirista, luotettavuus, yhteistyökyky ja harkintakyky. Asuinmuotoa ja asunnon kokoa tärkeämpää on halu ja kyky huolehtia galgon jokapäiväisistä tarpeista mm. liikunnan suhteen sekä tietoisuus mahdollisista ongelmista mikäli koira esim haukkuu häiritsevästi kerrostalossa asuessaan (galgoilla nämä ongelmat eivät onneksi ole yleisiä).

Kotihoitopaikassa on suotavaa olla muita koiria sillä galgot ovat useimmiten eläneet laumassa ja siten viihtyvät muiden koirien seurassa. Galgot tulevat toimeen useimpien muiden koirien kanssa mutta kotihoitoon pyritään valitsemaan juuri tämän kodin koirien kanssa parhaiten toimeen tuleva koira. Kissatalouksissakin elää galgoja mutta galgon suhtautuminen kissoihin on testattava tapauskohtaisesti.


Koirasta koituvat kulut ja korvaukset

Kotihoitajana toimimisesta ei makseta korvausta vaan toiminta on vapaaehtoistyötä. Mahdolliset eläinlääkärin hoidosta aiheutuvat kulut korvataan kotihoitajalle kuittia vastaan mikäli kotihoitosopimuksessa on näin sovittu. Ruokinta- ja tarvikekulujen ja koiran kuljetuksen korvauksesta sovitaan tapauskohtaisesti etukäteen kotihoitajan kanssa. Yhdistyksen varoja pyritään käyttämään ensisijaisesti paikan päällä Espanjassa galgojen auttamiseen joten mikäli kotihoitopaikalla on mahdollisuus itse hoitaa koiran juoksevat kulut on tästä suuri apu muillekin galgoille.

Mahdolliset ongelmatilanteet

Rescue-galgot ovat pääsääntöisesti hyvin “helppoja” kotikoiria mutta ongelmatilanteita voi tulla vastaan. Mikäli ongelmat ovat ylitsepääsemättömiä pyrimme mahdollisimman pian löytämään koiralle uuden kotihoitopaikan. Ennen kotihoitajaksi ryhtymistä kannattaa miettiä tarkkaan miten oma elämäntilanne kestää esim koiran mahdollista eroahdistusta tai sisäsiisteysongelmia. Näin voidaan minimoida koiralle raskaat kodinvaihdokset.

Loppuelämän kodin valinta

Kotihoitaja on se henkilö joka oppii tuntemaan galgon parhaiten ennen sen loppuelämän kotiin pääsyä. Siten kotihoitajalla on keskeinen rooli galgon kotiuttamisessa. Kotihoitajan tulee pystyä informoimaan kotiehdokkaita koiran ominaisuuksista ja järjestämään kotiehdokkaille mahdollisuuden koiraan tutustumiseen. Kotihoitaja tapaa usein

kotiehdokkaat ja voi siten auttaa sen arvioimisessa onko kyseinen koti juuri tälle galgolle sopiva.

Kun loppuelämän koti on löytynyt, on edessä kotihoidon vaikein vaihe, koirasta luopuminen. Luopumista helpottaa tietoisuus siitä että, galgolla on turvattu tulevaisuus ja on itse ollut ratkaisevassa asemassa tuon tulevaisuuden muotoutumisessa ja on opettanut galgolle uutta luottamusta ihmisiin. Ja kun ikävä helpottaa, on luopumisen vuoksi kodissa mahdollisesti jälleen paikka uudelle apua tarvitsevalle.

 


Kotihoitajia tarvitaan etenkin pääkaupunkiseudulla mutta myös muualla Suomessa. Mikäli olet halukas harkitsemaan kotihoitajuutta, ota yhteyttä kontaktihenkilöihimme.

Auta galgoa eteenpäin kohti loppuelämän kotia!

bottom of page